2014. szeptember 13., szombat

Mihaszna világ

A jelenleg uralkodó(…) nézetek szerint az a mihaszna, aki semmittevéssel tölti napjait, képes egy fűszállal a szájában egész nap a réten heverészni, bámulni az ég madarait, hallgatni a tücsökmuzsikát, bámulni a csillagokat, azaz semmi olyat nem tesz, ami valami hasznot hozna számára, leginkább nem keres pénzt. Mert pénz kell, mert a pénz a minden. Megvehető érte minden. Étel, ital, siker, elismerés, szerelem, boldogság. Valóban?

Római típusú ez a rendszer, minden része. Miről voltak „híresek” a rómaiak? Hódítottak, eltiportak, pénzért, hatalomért, testi vágyakért. Mit csinál ma egy római utód, azaz eu kompatibilis polgár? Hódít, eltipor, pénzért, hatalomért, testi vágyakért, természetesen mindezt a megélhetés álcája
mögé bújtatva…s ne legyünk állszentek, mert én is számot vetek…nagyon kevesen vannak akik nem ezt teszik. Képesek vagyunk mihaszna módon tekinteni mindenre…mi hasznom lesz bármiből.
Soraimmal azt kívánom elérni ismét(…) hogy lássunk túl Magyarként mindezen és gondolkozzunk el azon, hogy miért is vagyunk most itt a Kárpát Hazában. Attilaként még érdekesebb megélni mindezt a római keretek között.
Aki olvasta azon írásomat itt, melyben az évkörökről, világhónapokról írtam, az könnyebben fogja értelmét lelni az alábbi gondolatoknak. ( ezért olvasd el…hihi ). Számomra egyértelmű, hogy a földtörténeti telet a római birodalom hozta el számunkra! Egyetlen nép ( nem birodalom! ) tudott ellenállni a római vérengzésnek, Őseink! 
A Szkítákat, Pártusokat soha nem győzték le a rómaiak! Ellenálltak, de ezt nekünk nem tanították, mi csodálhattuk róma dicső tetteit, jogait, hadi fölényét(…) tudását, kora legfejlettebbjének való kikiáltását. Így lettem én is gladiátor… Amúgy rendkívül érdekes, hogy a történelmet úgy tanítják számunkra, hogy kiemelnek egy-egy hódító, vérengző birodalmat, amely legyőzi a barbárokat és felszabadítja a tudatlanokat…A kínai nagyfalat bámulattal kell csodálnunk, de ki ellen kellett emelni azt a falat??? Szerintem a példákat naphosszat sorolhatnánk még, igazából gondolatébresztőnek szántam…
Minden korszakban az elnyomó oldalt ellensúlyozandó, létezik egy erő, mely az egyensúly fenntartására törekszik, mert valljuk be nincs olyan tanítás és nincs olyan tanító, mely ne az élet egyensúlyáról beszélne. Érdekes módon ezt az erőt, a világnak eme felén a mi Őseink adták! Pártusok, Szkíták, Hunok, Magyarok. Ki volt, aki a Kárpát medencéből indulva (visszatérve) térdre kényszerítette a zsarnok rómát? A Hunok, Attila vezetésével! Miért halt meg Attila, miért lett vége(…?...) a Hun „birodalomnak? Mert nem teljesítette be küldetését, elcsábult róma falainál…Erre még visszatérek, mert jelen korunkban is tanulnunk kell ebből az esetből, mint trianonból is…
Ha hisszük, ha nem a mindenkori Kárpát Haza lelkisége határozza meg a világ működésének minőségét! Ez meggyőződésem. Akit érdekel, kicsit nézzen utána az évszámoknak…(vagy kérdezzen) Nem véletlenül akartak minket mindenkor ki írtani.
Miért nem sikerült mindez, miért vagyunk még itt, miért nem jutottunk oly’ sok eltűnt nemzet sorsára? Egyrészt a nemzet elnevezése minden esetben kifejezi az adott korszakban betöltendő feladatát, lásd a Hunoké a HONvisszaszerzése, az Avaroké a születendő élet megőrzése, mint azt teszi az őszi lombtakaró, hogy kikelhessen a MAG a Magyarok. A legfontosabb amivel a materialista eurómai hódítók nem számolnak, hogy az élet végtelen, a lélek szabad, míg a teremtő úgy akarja, ezért az elvégzendő feladatot, ami a világ egyensúlyának fenntartása, a szabad lelkek folyamatos visszatérése biztosítja! A Magyar ettől EGÉSZséges és nem FÉL, él KÉTségek nélkül. Mi vagyunk a csoda, a remény és a megoldás!
A mihaszna világban mi vagyunk a fény, a tisztánlátás, a gyógyír Földanya számára mindazon sebekre, melyeket az emberiség a haszon reményében ejt testén!
Amikor elcsendesülsz, merengsz, tűnődsz, figyelsz a teremtett világra, megérzed a szél érintését, a víz ízét a föld illatát, a csillagok titkát a létezés csodáját, akkor rájössz, hogy mindent megkaptál, minden a tiéd! Mindnyájan érezzük ezt legbelül, Te is bevallhatod, de szemrehányást se tégy magadnak, ha mihaszna életet élsz. Az a felszín, a máz, létezésed egy vékony síkja. Álmaidban, megérzéseidben, gondolataidban teszed a dolgod, s ha elég erős vagy és eljő az idő, mindez megtestesül!
A jelent mi teremtjük és ez a jövő alapja, rajtunk múlik, hogy „elgyengülünk” mint Attila róma falainál a kincsek láttán, vagy dölyfösködünk „nagymagyarországosan” és csodálkozunk ha a létezés elveszi tőlünk a reánkbízott egyéb tanulni vágyó lelkeket, melyekből, csupán a sóbányák és kiirtandó erdők hiányát siratjuk…s mindez nem jelenti azt, hogy nem történ igazságtalanság, csupán próbáljunk tanulni a múltból és észrevenni a jelen tökéletességét és lehetőségét!
Tudom, hogy a földtörténeti tavasz, melybe nemrég léptünk ismét elhozza a szeretet erejét, a természet és mindenség RENDjét, ahol nem a haszon, hanem a LÉTezés Éltet(t)!

Szeretettel és Áldással!


Mihályfia

2013. december 1., vasárnap

Itt az idő....a fenyőfák üzenete

Drága Emberek!

Tudnotok kell, hogy eljött az idő, elérkezett a pillanat, hogy újra egymásra találjunk!
Néhány dolgot, azonban tudnotok kell...Tudomásul kell vennetek, hogy amit eddig tettetek, az nem helyes és nem tehetitek tovább!
Abba kell hagynotok önmagatok és környezetetek sanyargatását, kizsákmányolását. Kérünk benneteket, hogy az alábbi kérdéseket tegyétek fel magatoknak, kéréseinket fontoljátok meg és a szívetek által adott válasz szerint éljétek tovább életeteket, a lelkiismeretek által vezérelve.
Tobzódik a sötétség és ti mit tesztek? Kivágtok minket, a Fény-fákat, Fénylő fákat...Azokat, akik védelmezünk benneteket és erőt ádunk néktek, ebben a nehéz időben! Miért teszitek? Megszokásból? Alantos haszonvágyból? Legtöbben közületek önkéntelen tudattalanságból?!
Itt az idő, hogy felébredjetek és meghalljátok hangunkat. Mit tesztek, amikor a természet pihen? Amikor erőt gyűjt és magába fordul? Rohantok, idegeskedtek, hajszoljátok a kézzel foghatót, bujkáltok önmagatok elöl...
Meddig gyilkoltok és örjöngtök még elmeháborodottak módjára? Azt hiszitek különbek vagytok "civilizált" emberként, állatot gyilkolva, növényt nem kímélne, föld anyát sanyargatva, ég apát sértegetve azoknál, kik Isten nevében kiirtották a "felfedezett" "új világot", vagy megpróbálták a MAG népének ősi tudását elpusztítani?
Itt az idő, hogy befejezzétek! Nem majd, MOST! Nem segít rajtatok senki, ha nem szánjátok meg magatokat..
Tudnotok kell, hogy mindaz, aki Fénylő fát pusztít el, a sötétség idején a "szeretet jegyében", bármilyen ürüggyel, az élet ellenes cselekedetet visz véghez!!!
Itt az idő, hogy befejezzétek az állatok gyilkolását, kielégíthetetlen étvágyatok csillapításának céljából!
Itt az idő, hogy bocsánatot kérjetek minden balgaságotokért, amit fékevesztett örjöngésetek közepette elkövettetek MINDENKITŐL, elsősorban MAGATOKTÓL!
Talán ennyire becsülöd magad....? Kérlek tedd ezt meg. A többit a szíved megsúgja...
Áldottak legyetek emberek és térjetek vissza eredő forrásotokhoz!

Szeretettel,
Fénylő fák.

2013. november 11., hétfő

"Ki mint vet, úgy arat!"Kacifántos egy írás lesz…talán első olvasásra zagyvaságnak is tűnhet, de meg kell osszam veletek a minap hajnalán történt „sugallataimat”!
Spirálok…minden, mozog, rezeg, él, méghozzá spirális formában. Nincs másképp ez a földünk, naprendszerünk, galaxisunk az egész mindenség tekintetében sem. Talán jobban értitek, ha az alábbi videót megnézitek!

Miként is kapcsolódik ez a vetéshez, aratáshoz?
Sokan, sokféleképpen magyarázzák az élet „mozgását”, azt, hogy milyen korban élünk, 2012-ről nem is beszélve!
Eszmefuttatásom onnan kezdeném, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy reggel keleten felkél a nap, este pedig az ellenkező irányban nyugovóra tér, ugyanígy egyértelmű, hogy 7 nap egy hét, 4 hét egy hónap, 12 hónap egy év.  Vannak évszakok és mindezekhez természetes módon megtapasztalt sajátosságok, mint télen hideg van, tavasszal rügyeznek a fák, nyáron bőséget ád a természet, ősszel lehullnak a levelek. Mindezt a földünk nap körüli mozgása szabályozza, ehhez alkalmazkodunk már évszázadok óta (mármint a normális ember…)
Igen ám, de a mi napunk, naprendszerünk is forog az ő napja körül és az a naprendszer is….ez a fenti videóban látható spirál mozgás. Ugyanúgy nincs vége, mint a mi életünknek sem a halállal, folyamatosság van.
A mi naprendszerünk körülbelül 25920 földi év alatt kerüli meg az ő napját.
Most érkeztünk el 2012 jelentőségéhez, illetve a másik sarokponthoz, ami a vízözön időpontja, ami tudományosan(is) bizonyítottan, jelenlegi időszámításunk előtt kb. 11000 évvel volt!
A jó matekosok, már kapisgálhatnak valamit…;-)
Tegyük fel, hogy az 1. év az Jézus születésének időpontja (Kepler bebizonyította, hogy nem, de ebbe most ne másszunk bele…), tehát 2012, amit több Ősi forrás is fordulópontnak tekint, és valóban az(!), akkor a vízözön a másik forduló pont, ha tartjuk magunkat a 25920 éves körhöz(mivel  12960 évvel ezelőtt volt).
A föld nap körüli mozgásában 4 fő időpont van. A nyári és téli napforduló, valamint a tavaszi és őszi nap-éj egyenlőség, tehát kell lenni a naprendszerünk életében is ilyen fordulatoknak!
A fentiekben tárgyalt két időpont (2012 és -11000) a naprendszeri nap-éj egyenlőség időpontjai!
Tehát azt mondhatjuk, hogy természetes módon nem jött el a világ vége, csupán elkezdődött a nagy földtörténeti tavasz!
Akkor kezdjük el az izgalmasabb részét!
Ezen adatokból kiindulva számolgassunk visszafelé. Ha 25920 év egy földtörténeti év, akkor egy hónap 2160 földi év. 1 nagyhónap 72 földi év…! Egy emberöltő!
Most rákapcsolok!
A hetes szám. Létünk és magyarságunk szorosan kapcsolódik hozzá, hisz 7 évenként történnek(normális esetben…) a fontos lépcsőfokok az életünkben. 7-14-21-28-35-42-49(7x7!) és 7 évenként teljesen megújulnak sejtjeink.  Véleményem szerint egy magyar embernek 49 éves korára be kell teljesednie(tavasz-nyár) innentől kezdve 98 éves(!) koráig az átadás(ősz-tél) időszaka következik. a fent említett 72 év a 7 és 79 éves kora közötti időszak, amit aktívan tölt.
Nézzük, hogy ez a 72 év milyen érdekességeket rejt!
Párhuzamot vonva a földünk útja és a mi utunk között, akkor jelen korszakunkat vizsgálva a 2012-es földtörténeti tavaszi nap-éj egyenlőséghez viszonyítva, akkor ez a 72 év a 2012 és 2074 közötti időszak, 1 nap(!) a 25920 éves ciklusban.
Az alábbi érvelésemet azért tartom fontosnak, mert rengetegen beszélnek „Aranykorrol”, mások teljes megsemmisülésről…remélem ezután mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy van még mit tenni….
Innen már egyszerűbb lesz…:-)
Vegyük úgy, hogy 2012 a 0 óra és 2074 a 24 óra. Ha ebből indulunk ki, akkor egy kis matekkal kiszámolható, hogy a délidő, tehát a „nap” legfényesebb időszaka 2040-2060 között lesz. Ez nem jelent aranykort, mivel 2012, csupán a földtörténeti március 21….Remélem érthető már amit eddig okoskodtam. Ha ugyanebből a szempontból nézzük a 2040 és 2060 közötti időszakot, akkor láthatjuk, hogy egy csodás tavaszi napban lesz részünk!
Nos…térjünk át a tennivalók témakörre, magyarán ki mint vet…
Hogy milyen földbe vetünk, azt előző generációk biztosították. Azt, hogy milyen lesz a termés, csak utódaink láthatják.
A MAGOT NEKÜNK KELL ELVETNI!!!!!
Sok minden már zöldell, hisz a búzát is ősszel kell elvetni…ezek az alap dolgok, nevezzük hagyatéknak.

A kis magokat szeretettel, odafigyeléssel kell elültetni, gondozni, óvni kell. Hiábavaló még ábrándozni az ízéről, vagy elmélkedni arról, hogy milyen szép is volt tavaly…most ültetni, vetni kell!
Lehet még számítani fagyokra és hóra, de lesz hirtelen jött eső és napsülés, szélvihar is…A tavasz már csak ilyen!

Zökkenjünk vissza „jelen” időbe és hadd ajánljak a hűvös őszi estékre szellemi táplálékot.
Olvassátok nyitott szívvel, hallgassátok őket tiszta lélekkel, mert magot vetni, csak hozzáértéssel lehet!
Az informatika fejlettsége lehetővé teszi, hogy korlátlanul hozzájussunk mindenhez! Hogy mit veszünk magunkhoz, az rajtunk múlik…
Kikre gondolok?
Wass Albert összes műve! „(Mire a fák megnőnek” nagyon aktuális és az én kedvencem.)
Badinyi Jós Ferenc könyvei
Sólyomfi Nagy Zoltán – Karaul- www.tengrikozosseg.com
Yotengrit - Máté Imre Hagyatéka
Arvisura – Igazszólás
Megre-Oroszország zengő cédrusai könyvek
Molnár V. József előadásai, könyvei
Somlósi Lajos  előadásai
Balogh Béla könyvei, előadásai
Paksi Zoltán könyvei, előadásai
www.faluhelyen.blogspot.hu
www.kacar.hu
www.ivi.hu
www.maga-a-valosag.hu

Remélem sikerül lökést és erőt adnom a tavaszi magvetéshez!

Szeretettel és Áldással!

Mihályfia2012. november 28., szerda

Önzetlenség


Megérett az idő, ezen bejegyzés megírására. Remélem kedves olvasó, hogy mire az alábbi sorok végére érsz, megváltozik Benned valami, esetleg megerősítelek érzéseidben. Ez attól függ, hogy milyen szemmel nézed jelenleg a világot. Nézzük előbb azt, hogy 2012 év végére hová sodródtunk a történelem viharaiba, s most nem történelmi szempontból, hanem erkölcs és értékrend szempontjából vizsgálnám a kérdést. Sokszor gondolok arra, hogy egy-egy cselekedetemet miként ítélik meg Őseim, bevallom sokszor, s talán egyre többször jár ez a fejemben és gondolkodok el rajta.
Egy igen elismert sportolóból lett, sikeres pénzügyi tanácsadó szerint, jelenleg profitorientált kapitalizmus van, magyarán akkor lehetünk sikeresek és engedik meg, hogy boldogok legyünk, ha sok pénzünk van. Ennek érdekében minden álmodat és gyerekkori vágyadat fel kell adnod, hisz helyt kell állnod a farkastörvényekkel irányított mókuskerékben. Valóban így van ez? Ilyenkor szoktam Őseimet kérdeni...Te is tedd meg, kérlek!
Tudod-e ebben a rendszerben normálisan felnevelni a gyermekeidet, odafigyelni életed szerelmére, támogatni szüleidet, közösséget építeni, hazafiságodat kimutatni, egyszerűen boldogan élni? Ha azt mondod, igen, mert van pénzem és bármit megtehetek, akkor kérlek ne olvasd tovább soraimat, mert nem fogsz megérteni...csupán egyet kérdeznék. Kitől függ, hogy mennyi pénzed van? S ha erre megnyugtatóan azt tudod válaszolni, hogy ez, csak rajtad áll, akkor valamit nagyon jól csinálsz...
Nem célom a rendszer működését taglalni, elemezni, vannak sokan, akik ezt nagyon magas szinten művelik.
Amiről én most beszélni fogok, az a jövőnk záloga! Nem túlzás és nem nagyképűség, hanem ez így van!
A világ csak abban az esetben tud egészségesen működni, ha egyensúlyban van. Férfi és Nő, hideg és meleg, tél és nyár, tűz és víz, jó és rossz...sorolhatnám még. Létünk szélsőségesen elsodródott egy rossz irányba, melyet helyre kell billentenünk, vissza kell állítanunk egy természetes értékrendet! Ezt mindaddig nem tudjuk megtenni, amíg a pénz (profitorientált kapitalizmus) uralja gondolatainkat. Szükségünk van pénzre, de nem törekedhetünk arra, hogy mindent az tegyen megvalósíthatóvá, vagy ítéljen kudarcra, mert a pénz egy végső csereeszköz, nem más!
Kalandozzunk el egy kicsit...több száz, vagy inkább ezer évet...amikor még nem voltak jobbágyok, urak, királyok, pénzesek és pénztelenek, csupán Emberek, akik figyelték a természetet, alkalmazkodtak ahhoz, becsülettel dolgoztak, segítették egymást, adtak egymás szavára, hűségesek és bátrak voltak. Akkor is voltak ármánykodók, de azokat kíméletlenül eltávolították, mert a JÓ volt a TERMÉSZETES!
Évek megpróbáltatásainak, tanításainak, pofonjainak és iránymutatásainak köszönhetően, eljutottam az "eddig és nem tovább!" pontra! Nem vagyok hajlandó azért csinálni valamit, hogy besimuljak, alkalmazkodjak, jó pofát vágjak! Nem! Talpra kell álljunk, fel kell emelni a fejünket, különben méltatlanok leszünk Őseinkhez és átnéznek rajtunk utódaink. Ezt nem tudjuk másként megvalósítani, csak ÖNZETLENÜL!!!!
Ha csak a szikrája is felmerül bennem, hogy ebből mi hasznom származik, akkor nem vagyok önzetlen. Nem haszonért, dicsőségért, elismerésért kell éljünk, csupán a szívünk boldogságáért, mások öröméért, mindnyájunk békességéért!
A továbbiakban minden cselekedetem, tettem és törekvésem ezen cél elérését szolgálja.
Kérdem hát, ki az, aki mellém áll, kik azok, akikkel helyrebillentjük a mérleg nyelvét? Ha azt mondod "Én!", akkor vagy annyira önzetlen, hogy egy élhető Magyarország felépítésébe belekezdj? Mered vállalni azt, hogy semmi hasznod nem származik ebből, csupán példát mutatsz, utat nyitsz a felcseperedő nemzedéknek és Eleid háborgó lelkét megnyugtatod, helyreállítod a természettel felrúgott szövetséget? Én elkezdem, ha jössz, ha nem...az Álom Majort, ha kell két kezemmel építem fel. Én nem tehetek mást, mert ez a dolgom, ezért vagyok pont most, pont itt! A súly ami a vállamon van egyre nagyobb, de én is egyre erősebb vagyok. Szinte szárnyalok a tudattól, hogy "csupán" ennyi a feladatom. Példát mutatok, bebizonyítom, hogy képes vagyok magamról és családomról gondoskodni, megmutatom, miként lehet embereken segíteni anélkül, hogy kérjek érte cserébe valamit. Rajtunk múlik, hogy ez mint a fény szétárad, vagy elintézzük egy legyintéssel, mondván kevesek, gyengék vagyunk hozzá. Reményt adhatunk több millió Magyar Testvérünknek, visszaadhatjuk a hitüket, önbecsülésüket!
Elhitették velünk, hogy nem vagyunk képesek önállóan, saját döntéseinket felvállalva élni, belehajszoltak minket egy központosított, irányított és felügyelt világba. Kérlek válaszolj az alábbi kérdéseimre magadnak!
Boldoggá tesz az a tudat, hogy a Kárpát medencében élsz? Büszke vagy arra, hogy Magyar vagy? Van akár egyetlen egy ember is, aki azt mondja, hogy szeret, van akinek azt tudod mondani, hogy szeretlek? Tudsz-e friss levegőt szívni? Tiszta vizet inni? Éheztél- e valaha igazán? Érezted valamikor is úgy, hogy megfagysz, vagy felperzsel a hőség? Ha kedved tartja, akkor énekelhetsz, táncolhatsz, nevethetsz?
Amikor én feltettem ezeket a kérdéseket magamnak, bevallom megnyugodtam...Kiváltságosak vagyunk...
Ha az életedben bármikor is elbizonytalanodtál, esetleg még olyat is mondtál, hogy nincs tovább, az csak azért van, mert elhitették veled, hogy rá vagy szorulva mások irányítására! Vedd a kezedbe a saját sorsod!
Hogyan?
Építsd fel a saját otthonod! Teremtsd elő ételed, italod. Állíts elő mindent amire szükséged van, neveld és tanítsd gyermekeid, és élj boldogan! Lehetséges ez?! Remélem pár perc múlva kétséged sem lesz felőle!
Legelőször tegyük magunkba helyre a "mire van szükségem" kérdést! Ne essünk szélsőségekbe, ne szoruljon el a gyomrunk, ha le kell mondanunk a duplaklímás autóról, de azt se gondoljuk, hogy nincs többé forró fürdő...csupán helyre kell tenni az ÉRTÉKRENDÜNKET!
Van-e szükségünk 200m2-es összközműves házra? Szerintem megteszi a természetes, helyben fellelhető anyagokból készült 50m2-es OTTHON, mely teljesen független minden közműtől és energiaszolgáltatótól!
Egyetlen megoldás az, hogy bemész a boltba és megveszed azt, amire szükséged van? Mi lenne, ha a napodat azzal töltenéd, hogy mindezeket előállítod, saját igényednek és ízlésednek megfelelően? Talán jól is éreznéd Magad?! Valóban szükséges-e a szülőknek elmenni dolgozni, a gyerekeknek iskolába járni? Én nagyon szeretek minden percet a szeretteimmel tölteni...te nem vágynál erre? Valóban az iskolázottságtól függ a jóléted? Biztos van olyan gyerek, akinek megváltás az, hogy egy öreg kondás mellett tanulja ki az élet oskoláját. Aki akar menjen tanuljon, de legyen szabad választása! Jól esik olyan világban élni, ahol valamitől mindig félni kell? Nem jobb az élet minden percét élvezni, még ha az néha nagyon kemény és fárasztó is?
Én azt mondom vágjunk bele! Van egy hely, Álom Majornak hívjuk, ahol mindez megvalósítható s már elkezdtük felépíteni! Legyen példa ez a hely minden embertársunk számára, mutasson példát, adjon erőt! Hiszem, hogy átbillen minden kételkedő, amikor friss forrásvizet iszik. Ropogós, kemencében sült tönkölykenyeret eszik, frissen szedheti a zöldséget, gyümölcsöt. Láthatja, hogy miként készül a tejből tengernyi finomság, mennyi örömet okoz egy állat és milyen hálás a szeretetteljes gondoskodástól. Elmerülhet az erdő rejtekében, ha akar több napra.Láthat olyan épületeket, melyek természetesek, fenntarthatóak, függetlenek, önmagunk által kivitelezhetőek. Meghallgatják gondolatait, meglátásait. Kacaghat, énekelhet, táncolhat. ÖNMAGA lehet! Mit szólsz? Tudsz-e tenni ennek megvalósulásáért, lehetőségeidnek megfelelően önzetlenül? Gondold végig...tudom nagyon nehéz letenni, a "mihasznom?" és a "deeznekemmennyibekerül" gondolatokat...
Kérlek, csak akkor segíts, ha azt önzetlenül teszed!
Lehetsz önzetlen és hozol egy kiló tönkölyt, ha megteheted felépítesz egy boronaházat...nem ez a lényeg!
Azt szeretném elérni, hogy megmozduljunk, hogy higgyünk ,bízzunk! Bátran és büszkén nézhessünk gyermekeink szemébe, s ha álomra hajtjuk fejünket felmenőink szemében lássuk a csillogást!
Nem kívánunk senkivel szembeszállni, nem azt mutatjuk meg, hogy mit ne csináljunk, pont ellenkezőleg! Kézzel foghatóan, gyakorlatban,életszerűen tesszük az emberek elé a megoldást. Szándékunk komoly, s ennek megfelelően létrehoztunk egy alapítványt, melynek neve, Sólyomfalva Múlt-kor Alapítvány, ezzel is kifejezvén, hogy nem forradalmárok, lázadók, hanem tenni akaró közösség vagyunk! Célunk példát mutatni a felnövekvő nemzedéknek, lehetőséget adni, hogy megtanuljanak minden szükséges dolgot annak érdekében, hogy egészségesen, boldogan és függetlenül tudjanak élni! Segítheted a megvalósulást kétkezi munkáddal, szakértelmeddel, tanítással, a szükséges dolgok beszerzésével, bármivel...sok kicsi sokra megy...
Három hónapunk van, hogy egymásra találjunk...tavasszal nekikezdünk, akárhányan is vagyunk! Akár van pénzünk, akár nincs, akár van miből építeni, akár nincs...elkezdjük felépíteni a kemencés színt, amiben sülni fog a kenyér, elültetjük és elvetjük azokat a magokat, melyek a táplálékunkat szolgálják. Járni fogjuk az erdőket, mezőket, s hordjuk a forrásról a vizet. Kiépítjük az esővízgyűjtő rendszert, az alom wc-t , a szolár fürdőt. Felépítjük a legcsodálatosabb patics jurt-ot és a kőből, fából épült független parasztházat. Szélkereket és házi napkollektort állítunk, gondozzuk az állatainkat, ruhát varrunk, szerszámot készítünk,  fazekaskodunk, egészségesen táplálkozunk. Odafigyelünk testünk-szellemünk-lelkünk egészségére, énekelünk és élvezzük egymás társaságát, megéljük minden pillanat és évszak szépségét és tanítását! Cél a bizonyosság, bebizonyítani, hogy az ország bármely pontján, a helyi adottságokhoz alkalmazkodva, bárki létrehozhatja a saját álmát...mert megyünk és segítünk!
Talán mostanra eldöntötted, hogy tudsz-e önzetlen lenni...
Ebbéli szándékodat kérlek jelezd a solyomfalvai@gmail.com címre.
Amennyiben az alapítványt szeretnéd bármilyen módon támogatni, abban az esetben minden szükséges iratot és okmányt megküldök részedre!
Ha ismersz olyan embert, aki érti és éli a fenti törekvést, kérlek tájékoztasd, mert minél többen vagyunk, annál hamarább és erősebben tudjuk helyreállítani életünket!
Van egy álmom....
Boldog, magabiztos emberek élnek az országban. Összefognak, segítik egymást. A vidéki a városit, az erős a gyengét. Önzetlenül....
Áldással és Szeretettel
Mihályfia


2012. november 5., hétfő

Újra Itt!


Mint láthatjátok átalakult az oldal!
Szükségesnek tartottam a változtatást, mivel szeretném elérni, hogy mind engem, mind a minket körülvevő világot kicsit (nagyon..) jobban megismerjétek, az én szemszögemből.
Az utam továbbra is az önellátás, önrendelkezés, a vidéki élet lehetőségeinek és fontosságának feltárása, eljuttatása mindazokhoz (Hozzátok!) kik úgy gondolják, valamit tenni kell annak érdekében, hogy teljes, boldog és egészséges életet élhessünk.
Fontosnak tartom, hogy csak olyan dologról írjak, amit én átéltem, megvalósítottam. Nem tisztem és nem is tartom helyesnek mások tudását közvetíteni, azt esetleg kritizálni, véleményezni! Ennek ellenére megeshet, hogy lesz olyan "Alapmű" amit egyszerűen nem lehet kihagyni, illetve kapcsolódik az aktuális témához.
A menüpontok is változtak, szeretnék egy-egy témakörről sokkal részletesebben, mélyrehatóan foglalkozni.
Célom elérni, hogy a kedves olvasó (TE) tiszta és átlátható képet kapjon arról hogy milyen lehetőségei vannak az életben. Bebizonyítom, hogy álmodozni érdemes, vágyainkat meg tudjuk valósítani. Képesek vagyunk egészségesen, boldogan, magunkról és családunkról, mások érdekeinek kiszolgálása nélkül ÉLNI.
Soraimmal, bejegyzéseimmel elsősorban azt szeretném elérni, hogy vedd fontolóra mindazt, amiről úgy gondolod, az ÉLET ÉRTELME. Miért is vagy itt? Pont most. Kik vesznek körül? Ezt az időt hogyan töltöd el?
Remélem, már most megmozdult benned sok minden ;-)
Sokat, nagyon sokat fogunk beszélni egészségről, táplálkozásról, természetről, rendről, Magyarságról.
Kérlek Benneteket, hogy észrevételeiteket, tapasztalataitokat írjátok meg ide, hisz ez a blog lényege, megismerni egymást, átadni tudásunkat, tapasztalatainkat.
Egyet viszont határozottan szeretnék kérni! Olyanra ne hivatkozzatok, hogy ez+az, ezt+azt mondat egy előadáson....Szerintem csak az visz előre, ha saját megtapasztalásainkat boncolgatjuk! Nem vagyok hajlandó politikáról, vallásról vitatkozni...mint előzőekben is írtam, csak a bizonyosság, megtapasztalás számít!
Kívánom mindnyájunknak, hogy sikerüljön együtt felépítenünk egy élhető világot!
Áldással és Szeretettel!
Mihályfia